Nowości
Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego : podejście integracyjno-inkluzyjne
Jak pracować z nauczycielami, którzy pracują źle bo są zmęczeni, wypaleni, zaburzeni albo zwyczajnie niekompetentni : książka dla dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych oraz szefów zespołów pedagogicznych
Zagrożone dorastanie. T. 1,
Neuropedagogika, neuroedukacja i neurodydaktyka : fakty i mity
Specyfika kształcenia osób dorosłych w przestrzeni akademickiej
 
Cymelia
Panteon wielkich twórców poezji i prozy : antologja literatury powszechnej. T. 2
Ruchy wyzwoleńcze w krajach Azji (1850-1914). Indie, Chiny, Japonia
Wróżbita
Prof. Dr. Piotr Bovet - twórcza podstawa nowoczesnego wychowania moralnego
Współżycie z ludźmi : kodeks towarzyski