18677
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Wstęp Nota o Autorach Rozdział 1. Rys historyczny, terminologia, definicja, nozologia, kryteria rozpoznawania niepełnosprawności intelektualnej Rozdział 2. Epidemiologia niepełnosprawności intelektualnej Rozdział 3. Diagnoza niepełnosprawności intelektualnej Część 1. Diagnoza inteligencji w kontekście diagnozy niepełnosprawności intelektualnej u osób dorosłych Część 2. Diagnoza zaburzeń osobowości u osób z niepełnosprawnością intelektualną Część 3. Wybrane aspekty diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną Rozdział 4. Etiologia, patogeneza, wybrane jednostki kliniczne i chorobowe przebiegające z niepełnosprawnością intelektualną Część 1. Neurorozwojowy paradygmat patogenezy niepełnosprawności intelektualnej Część 2. Ciąża i okres okołoporodowy a rozwój układu nerwowego w kontekście niepełnosprawności intelektualnej Część 3. Niepełnosprawność intelektualna a mutacje jednogenowe Część 4. Genetyczne przyczyny niepełnosprawności intelektualnej . Część 5. Zespół Downa a niepełnosprawność intelektualna Część 5A. Oddziaływania terapeutyczne u osób z zespołem Downa Część 6. Zespół Retta Rozdział 5. Współchorobowość niepełnosprawności intelektualnej Część 1. Niepełnosprawność intelektualna a autyzm Część 2. Niepełnosprawność intelektualna a padaczka Część 3. Niepełnosprawność intelektualna a porażenie mózgowe Rozdział 6. Specyfika diagnozy psychiatrycznej, psychologicznej i internistycznej u osób z niepełnosprawnością intelektualną Część 1. Badanie psychiatryczne i psychofarmakoterapia u osób z niepełnosprawnością intelektualną Część 2. Diagnoza psychologiczna u osób z niepełnosprawnością intelektualną Część 3. Problemy zdrowia somatycznego u osób z niepełnosprawnością intelektualną Rozdział 7. Stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Rozdział 8. Adolescencja osób z niepełnosprawnością intelektualną Rozdział 9. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną Rozdział 10. „(Nie)pełnosprawna” twórczość niepełnosprawnych intelektualnie Rozdział 11. Terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie . Część 1. Standardy postępowania z osobą niepełnosprawną intelektualnie w kontekście diagnozy i terapii Część 2. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Część 3. Komunikacja wspomagająca i alternatywna w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie . Część 4. Terapia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną Część 5. Arteterapia jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie Rozdział 12. Aspekty prawne i orzecznictwo u osób z niepełnosprawnością intelektualną w polskim ustawodawstwie Rozdział 13. Opieka socjalna nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną Część 1. Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie Część 2. Aspekty psychologiczne i pedagogiczne leczenia i opieki instytucjonalnej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (domy opieki i szpitale) Rozdział 14. System kształcenia specjalnego dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W.43978, W.43977, W.43622, W.43621, W.43620, W.43619, W.43618 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. Cz.43623 (1 egz.)
Notes:
Summary, etc.
Wstęp Nota o Autorach Rozdział 1. Rys historyczny, terminologia, definicja, nozologia, kryteria rozpoznawania niepełnosprawności intelektualnej Rozdział 2. Epidemiologia niepełnosprawności intelektualnej Rozdział 3. Diagnoza niepełnosprawności intelektualnej Część 1. Diagnoza inteligencji w kontekście diagnozy niepełnosprawności intelektualnej u osób dorosłych Część 2. Diagnoza zaburzeń osobowości u osób z niepełnosprawnością intelektualną Część 3. Wybrane aspekty diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną Rozdział 4. Etiologia, patogeneza, wybrane jednostki kliniczne i chorobowe przebiegające z niepełnosprawnością intelektualną Część 1. Neurorozwojowy paradygmat patogenezy niepełnosprawności intelektualnej Część 2. Ciąża i okres okołoporodowy a rozwój układu nerwowego w kontekście niepełnosprawności intelektualnej Część 3. Niepełnosprawność intelektualna a mutacje jednogenowe Część 4. Genetyczne przyczyny niepełnosprawności intelektualnej . Część 5. Zespół Downa a niepełnosprawność intelektualna Część 5A. Oddziaływania terapeutyczne u osób z zespołem Downa Część 6. Zespół Retta Rozdział 5. Współchorobowość niepełnosprawności intelektualnej Część 1. Niepełnosprawność intelektualna a autyzm Część 2. Niepełnosprawność intelektualna a padaczka Część 3. Niepełnosprawność intelektualna a porażenie mózgowe Rozdział 6. Specyfika diagnozy psychiatrycznej, psychologicznej i internistycznej u osób z niepełnosprawnością intelektualną Część 1. Badanie psychiatryczne i psychofarmakoterapia u osób z niepełnosprawnością intelektualną Część 2. Diagnoza psychologiczna u osób z niepełnosprawnością intelektualną Część 3. Problemy zdrowia somatycznego u osób z niepełnosprawnością intelektualną Rozdział 7. Stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Rozdział 8. Adolescencja osób z niepełnosprawnością intelektualną Rozdział 9. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną Rozdział 10. „(Nie)pełnosprawna” twórczość niepełnosprawnych intelektualnie Rozdział 11. Terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie . Część 1. Standardy postępowania z osobą niepełnosprawną intelektualnie w kontekście diagnozy i terapii Część 2. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Część 3. Komunikacja wspomagająca i alternatywna w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie . Część 4. Terapia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną Część 5. Arteterapia jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie Rozdział 12. Aspekty prawne i orzecznictwo u osób z niepełnosprawnością intelektualną w polskim ustawodawstwie Rozdział 13. Opieka socjalna nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną Część 1. Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie Część 2. Aspekty psychologiczne i pedagogiczne leczenia i opieki instytucjonalnej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (domy opieki i szpitale) Rozdział 14. System kształcenia specjalnego dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again