18677
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Wstęp Podziękowania Rozdział 1. Konsekwencje nowotworu złośliwego dla rodziny pacjenta i samego chorego. Rozważania ogólne 1.1. Uczucia i myśli pacjenta oraz jego najbliższych w różnych fazach choroby nowotworowej 1.1.1. I faza – diagnozowanie i diagnoza 1.1.2. II faza – leczenie chirurgiczne, chemioterapia, radioterapia 1.1.3. III faza – remisja 1.1.4. IV faza – nawrót choroby, choroba postępująca (okres terminalny) 1.1.5. V faza – żałoba 1.2. Rola rodziny i jej postawa wobec choroby nowotworowej bliskiej osoby 1.2.1. Zadania osób najbliższych chorego 1.2.2. Postawy członków rodziny wobec raka i jego leczenia 1.3. Wpływ raka na cykle życia małżeńsko-rodzinnego 1.3.1. Świeżo zawarte małżeństwo 1.3.2. Rodzina z pierwszym małym dzieckiem 1.3.3. Rodzina z nastolatkami 1.3.4. Rodzina z dziećmi opuszczającymi dom 1.3.5. Późna faza życia rodzinnego Rozdział 2. Jakość życia rodziny dorosłego pacjenta onkologicznego 2.1. System rodzinny i jakość życia rodziny w kontekście choroby jednego z jej dorosłych członków 2.1.1. Odpowiedź systemu rodzinnego na chorobę nowotworową.. 2.1.2. Jakość życia w systemie rodzinnym w kontekście choroby nowotworowej 2.2. Pytania i hipotezy badawcze 2.3. Metoda 2.4. Wyniki 2.4.1. Oceny wpływu choroby pacjenta na uczucia partnera i dziecka 2.4.2. Oceny wpływu choroby pacjenta na aktywność zawodową lub szkolną partnera i dziecka 2.4.3. Oceny wpływu choroby pacjenta na relacje wewnątrzrodzinne oraz na relacje partnera i dziecka z przyjaciółmi i znajomymi 2.4.4. Oceny wpływu choroby pacjenta na komunikację wewnątrzrodzinną 2.4.5. Oceny wpływu choroby pacjenta na fizyczne samopoczucie partnera i dziecka 2.4.6. Oceny wpływu choroby pacjenta na warunki ekonomiczne rodziny 2.5. Konkluzje Rozdział 3. Małżeństwo „uszczypnięte” przez raka. Perspektywa pacjenta i perspektywa jego zdrowego partnera 3.1. Małżeństwo 3.1.1. Rak i małżeństwo 3.2. Pytania i hipotezy badawcze 3.3. Metoda 3.4. Wyniki 3.4.1. Wsparcie emocjonalne wewnątrz związku 3.4.2. Uczucia związane z chorobą i leczeniem 3.4.3. Komunikacja w związku 3.4.4. Bliskość fizyczna w związku 3.4.5. Uzyskiwane wsparcie społeczne 3.4.6. Relacje z dziećmi 3.4.7. Relacje z rodziną pochodzenia 3.4.8. Dbałość o potrzeby własne 3.4.9. Problemy finansowe 3.4.10. Aktywność zawodowa 3.4.11. Wypełnianie codziennych obowiązków 3.5. Konkluzje Rozdział 4. Więź małżeńska rodziców zmagających się z chorobą nowotworową dziecka 4.1. Małżeństwo w obliczu raka swego dziecka 4.1.1. Dziecko z chorobą nowotworową 4.1.2. Wpływ raka dziecka na funkcjonowanie małżeńskie jego rodziców 4.2. Pytania i hipotezy badawcze 4.3. Metoda 4.4. Wyniki 4.4.1. Płeć współmałżonka a sposoby radzenia sobie ze stresem spowodowanym przez chorobę nowotworową jego dziecka 4.4.2. Płeć współmałżonka a ocena więzi małżeńskiej 4.4.3. Ocena więzi małżeńskiej a wybór sposobu radzenia sobie ze stresem 4.4.4. Czas trwania choroby nowotworowej dziecka a ocena więzi małżeńskiej dokonana przez jego rodziców 4.4.5. Czas trwania choroby nowotworowej dziecka a sposoby radzenia sobie ze stresem przez żony i mężów 4.5. Konkluzje Rozdział 5. Dzieci i młodzież w obliczu raka swej siostry/brata 5.1. Doświadczanie choroby nowotworowej rodzeństwa przez zdrowe dziecko 5.1.1. Wyzwania stawiane zdrowemu dziecku przez chorobę nowotworową siostry/brata 5.1.2. Zyski i koszty ponoszone przez zdrowe rodzeństwo dziecka chorego na nowotwór 5.2. Typowy rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży 5.2.1. Późne dzieciństwo 5.2.2. Adolescencja 5.3. Pytania i hipotezy badawcze 5.4. Metoda 5.5. Wyniki 5.5.1. Stosunek do rodziny 5.5.2. Stosunek do rówieśników i szkoły jako instytucji 5.5.3. Doświadczane uczucia 5.5.4. Obraz siebie 5.5.5. Sądy o przeszłości i przyszłości 5.5.6. Obraz zdrowia i choroby 5.6. Konkluzje Rozdział 6. Co rak robi rodzinie? Obraz jego wpływu w fazie leczenia 6.1. Małżonkowie i rak 6.1.1. Gdy choruje partner 6.1.2. Gdy choruje dziecko 6.2. Rodzice i rak 6.2.1. Chorujący rodzic a zdrowe dziecko 6.2.2. Rodzic zdrowy w oczach chorego dziecka 6.3. Rodzeństwo i rak 6.3.1. Gdy choruje siostra lub brat 6.4. Zamiast wniosków Aneks Bibliografia Spis tabel i wykresów Indeks autorów Indeks rzeczowy
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W.43668, W.43667 (2 egz.)
Notes:
Summary, etc.
Wstęp Podziękowania Rozdział 1. Konsekwencje nowotworu złośliwego dla rodziny pacjenta i samego chorego. Rozważania ogólne 1.1. Uczucia i myśli pacjenta oraz jego najbliższych w różnych fazach choroby nowotworowej 1.1.1. I faza – diagnozowanie i diagnoza 1.1.2. II faza – leczenie chirurgiczne, chemioterapia, radioterapia 1.1.3. III faza – remisja 1.1.4. IV faza – nawrót choroby, choroba postępująca (okres terminalny) 1.1.5. V faza – żałoba 1.2. Rola rodziny i jej postawa wobec choroby nowotworowej bliskiej osoby 1.2.1. Zadania osób najbliższych chorego 1.2.2. Postawy członków rodziny wobec raka i jego leczenia 1.3. Wpływ raka na cykle życia małżeńsko-rodzinnego 1.3.1. Świeżo zawarte małżeństwo 1.3.2. Rodzina z pierwszym małym dzieckiem 1.3.3. Rodzina z nastolatkami 1.3.4. Rodzina z dziećmi opuszczającymi dom 1.3.5. Późna faza życia rodzinnego Rozdział 2. Jakość życia rodziny dorosłego pacjenta onkologicznego 2.1. System rodzinny i jakość życia rodziny w kontekście choroby jednego z jej dorosłych członków 2.1.1. Odpowiedź systemu rodzinnego na chorobę nowotworową.. 2.1.2. Jakość życia w systemie rodzinnym w kontekście choroby nowotworowej 2.2. Pytania i hipotezy badawcze 2.3. Metoda 2.4. Wyniki 2.4.1. Oceny wpływu choroby pacjenta na uczucia partnera i dziecka 2.4.2. Oceny wpływu choroby pacjenta na aktywność zawodową lub szkolną partnera i dziecka 2.4.3. Oceny wpływu choroby pacjenta na relacje wewnątrzrodzinne oraz na relacje partnera i dziecka z przyjaciółmi i znajomymi 2.4.4. Oceny wpływu choroby pacjenta na komunikację wewnątrzrodzinną 2.4.5. Oceny wpływu choroby pacjenta na fizyczne samopoczucie partnera i dziecka 2.4.6. Oceny wpływu choroby pacjenta na warunki ekonomiczne rodziny 2.5. Konkluzje Rozdział 3. Małżeństwo „uszczypnięte” przez raka. Perspektywa pacjenta i perspektywa jego zdrowego partnera 3.1. Małżeństwo 3.1.1. Rak i małżeństwo 3.2. Pytania i hipotezy badawcze 3.3. Metoda 3.4. Wyniki 3.4.1. Wsparcie emocjonalne wewnątrz związku 3.4.2. Uczucia związane z chorobą i leczeniem 3.4.3. Komunikacja w związku 3.4.4. Bliskość fizyczna w związku 3.4.5. Uzyskiwane wsparcie społeczne 3.4.6. Relacje z dziećmi 3.4.7. Relacje z rodziną pochodzenia 3.4.8. Dbałość o potrzeby własne 3.4.9. Problemy finansowe 3.4.10. Aktywność zawodowa 3.4.11. Wypełnianie codziennych obowiązków 3.5. Konkluzje Rozdział 4. Więź małżeńska rodziców zmagających się z chorobą nowotworową dziecka 4.1. Małżeństwo w obliczu raka swego dziecka 4.1.1. Dziecko z chorobą nowotworową 4.1.2. Wpływ raka dziecka na funkcjonowanie małżeńskie jego rodziców 4.2. Pytania i hipotezy badawcze 4.3. Metoda 4.4. Wyniki 4.4.1. Płeć współmałżonka a sposoby radzenia sobie ze stresem spowodowanym przez chorobę nowotworową jego dziecka 4.4.2. Płeć współmałżonka a ocena więzi małżeńskiej 4.4.3. Ocena więzi małżeńskiej a wybór sposobu radzenia sobie ze stresem 4.4.4. Czas trwania choroby nowotworowej dziecka a ocena więzi małżeńskiej dokonana przez jego rodziców 4.4.5. Czas trwania choroby nowotworowej dziecka a sposoby radzenia sobie ze stresem przez żony i mężów 4.5. Konkluzje Rozdział 5. Dzieci i młodzież w obliczu raka swej siostry/brata 5.1. Doświadczanie choroby nowotworowej rodzeństwa przez zdrowe dziecko 5.1.1. Wyzwania stawiane zdrowemu dziecku przez chorobę nowotworową siostry/brata 5.1.2. Zyski i koszty ponoszone przez zdrowe rodzeństwo dziecka chorego na nowotwór 5.2. Typowy rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży 5.2.1. Późne dzieciństwo 5.2.2. Adolescencja 5.3. Pytania i hipotezy badawcze 5.4. Metoda 5.5. Wyniki 5.5.1. Stosunek do rodziny 5.5.2. Stosunek do rówieśników i szkoły jako instytucji 5.5.3. Doświadczane uczucia 5.5.4. Obraz siebie 5.5.5. Sądy o przeszłości i przyszłości 5.5.6. Obraz zdrowia i choroby 5.6. Konkluzje Rozdział 6. Co rak robi rodzinie? Obraz jego wpływu w fazie leczenia 6.1. Małżonkowie i rak 6.1.1. Gdy choruje partner 6.1.2. Gdy choruje dziecko 6.2. Rodzice i rak 6.2.1. Chorujący rodzic a zdrowe dziecko 6.2.2. Rodzic zdrowy w oczach chorego dziecka 6.3. Rodzeństwo i rak 6.3.1. Gdy choruje siostra lub brat 6.4. Zamiast wniosków Aneks Bibliografia Spis tabel i wykresów Indeks autorów Indeks rzeczowy
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again