18677
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Wstęp Część pierwsza Miejsce dziecka upośledzonego umysłowo w szkole masowej Charakterystyka upośledzenia umysłowego Najczęściej spotykane przyczyny trudności w uczeniu się Zaburzenia rozwoju ruchowego Zaburzenia spostrzeżeń wzrokowych Zaburzenia spostrzeżeń słuchowych Zaburzenia rozwoju mowy Edukacja dzieci z niepełnosprawnością w szkole masowej Teoretyczne założenia i warunki dobrej integracji Zasady pracy pedagogicznej z uczniem z niepełnosprawnością Moje refleksje związane z pracą w klasie integracyjnej Rola pedagoga specjalnego w klasie integracyjnej Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością Dostosowanie wymagań edukacyjnych Praca w grupach Część druga Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współczesnej szkole Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Część trzecia Rewalidacja indywidualna jako forma wspierająca kształcenie dziecka z niepełnosprawnością w szkole masowej Rewalidacja indywidualna – jej cele i zadania Ramowy program rewalidacji indywidualnej Wskazówki do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością podczas zajęć rewalidacji indywidualnej Przykładowy program terapii logopedycznej Przykładowy program terapii manualnej Przykładowy program fizjoterapii dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Wybrane metody najczęściej stosowane w fizjoterapii Słów kilka o zajęciach socjoterapii Przykładowe scenariusze gier o podłożu socjoterapeutycznym Część czwarta Przykładowe ćwiczenia wykorzystywane na zajęciach rewalidacji indywidualnej zgodnie z ramowym programem rewalidacji Przykłady ćwiczeń według ramowego programu rewalidacji Przykładowe konspekty zajęć rewalidacji Część piąta Zakres czynności i uprawnienia pedagoga specjalnego w klasie integracyjnej Pedagog specjalny w klasie integracyjnej Część szósta Przykładowe opracowania niezbędne w pracy pedagoga specjalnego Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (wersja I) Dokumentacja przebiegu nauczania ucznia niepełnosprawnego – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (wersja II) Karta obserwacji ucznia Bilans wiadomości i umiejętności ucznia z niepełnosprawnością Standardy wymagań i treści nauczania dla ucznia klasy I Przykładowy rozkład materiału dla uczniów klasy I i IV Schemat tabeli – dzienny plan dydaktyczno-wychowawczy dla uczniów klasy I Przykładowy dzienny plan dydaktyczno-wychowawczy (rozkład materiału) dla uczniów klasy I Schemat tabeli – plan dydaktyczno-wychowawczy (rozkład materiału) dla uczniów klasy IV Tygodniowy rozkład materiału dla uczniów klasy IV z języka polskiego, matematyki i przyrody Schemat konspektu Przykładowe opracowanie konspektów w klasach I–III Edukacja wczesnoszkolna – konspekt lekcji przeprowadzonej w klasie I integracyjnej Edukacja wczesnoszkolna – konspekt lekcji przeprowadzonej w klasie II integracyjnej Edukacja wczesnoszkolna – konspekt lekcji przeprowadzonej w klasie III integracyjnej Przykładowe oceny opisowe Część siódma Opis i analiza przypadku – uczeń z niepełnosprawnością Dziecko z zespołem Aspergera w klasie integracyjnej Start szkolny dziecka z zespołem Downa w klasie integracyjnej Wpływ sytuacji rodzinnej na funkcjonowanie ucznia niedowidzącego w klasie integracyjnej i przyczyny jego trudności edukacyjnych Biografia szkolna uczennicy z niepełnosprawnością na poziomie szkoły podstawowej Część ósma Wybrane programy wspomagające rozwój uczniów Czym tak naprawdę jest nadpobudliwość? Program wspomagający rozwój uczniów: „Słyszę ciszę” – uspokajanie i koncentracja Program rewalidacji dla ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną Program rewalidacji dla ucznia z obustronnym niedosłuchem Najważniejsze akty prawne dotyczące kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Bibliografia
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W.43755, W.43754, W.43753, W.43752, W.43751 (5 egz.)
Notes:
Summary, etc.
Wstęp Część pierwsza Miejsce dziecka upośledzonego umysłowo w szkole masowej Charakterystyka upośledzenia umysłowego Najczęściej spotykane przyczyny trudności w uczeniu się Zaburzenia rozwoju ruchowego Zaburzenia spostrzeżeń wzrokowych Zaburzenia spostrzeżeń słuchowych Zaburzenia rozwoju mowy Edukacja dzieci z niepełnosprawnością w szkole masowej Teoretyczne założenia i warunki dobrej integracji Zasady pracy pedagogicznej z uczniem z niepełnosprawnością Moje refleksje związane z pracą w klasie integracyjnej Rola pedagoga specjalnego w klasie integracyjnej Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością Dostosowanie wymagań edukacyjnych Praca w grupach Część druga Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współczesnej szkole Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Część trzecia Rewalidacja indywidualna jako forma wspierająca kształcenie dziecka z niepełnosprawnością w szkole masowej Rewalidacja indywidualna – jej cele i zadania Ramowy program rewalidacji indywidualnej Wskazówki do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością podczas zajęć rewalidacji indywidualnej Przykładowy program terapii logopedycznej Przykładowy program terapii manualnej Przykładowy program fizjoterapii dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Wybrane metody najczęściej stosowane w fizjoterapii Słów kilka o zajęciach socjoterapii Przykładowe scenariusze gier o podłożu socjoterapeutycznym Część czwarta Przykładowe ćwiczenia wykorzystywane na zajęciach rewalidacji indywidualnej zgodnie z ramowym programem rewalidacji Przykłady ćwiczeń według ramowego programu rewalidacji Przykładowe konspekty zajęć rewalidacji Część piąta Zakres czynności i uprawnienia pedagoga specjalnego w klasie integracyjnej Pedagog specjalny w klasie integracyjnej Część szósta Przykładowe opracowania niezbędne w pracy pedagoga specjalnego Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (wersja I) Dokumentacja przebiegu nauczania ucznia niepełnosprawnego – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (wersja II) Karta obserwacji ucznia Bilans wiadomości i umiejętności ucznia z niepełnosprawnością Standardy wymagań i treści nauczania dla ucznia klasy I Przykładowy rozkład materiału dla uczniów klasy I i IV Schemat tabeli – dzienny plan dydaktyczno-wychowawczy dla uczniów klasy I Przykładowy dzienny plan dydaktyczno-wychowawczy (rozkład materiału) dla uczniów klasy I Schemat tabeli – plan dydaktyczno-wychowawczy (rozkład materiału) dla uczniów klasy IV Tygodniowy rozkład materiału dla uczniów klasy IV z języka polskiego, matematyki i przyrody Schemat konspektu Przykładowe opracowanie konspektów w klasach I–III Edukacja wczesnoszkolna – konspekt lekcji przeprowadzonej w klasie I integracyjnej Edukacja wczesnoszkolna – konspekt lekcji przeprowadzonej w klasie II integracyjnej Edukacja wczesnoszkolna – konspekt lekcji przeprowadzonej w klasie III integracyjnej Przykładowe oceny opisowe Część siódma Opis i analiza przypadku – uczeń z niepełnosprawnością Dziecko z zespołem Aspergera w klasie integracyjnej Start szkolny dziecka z zespołem Downa w klasie integracyjnej Wpływ sytuacji rodzinnej na funkcjonowanie ucznia niedowidzącego w klasie integracyjnej i przyczyny jego trudności edukacyjnych Biografia szkolna uczennicy z niepełnosprawnością na poziomie szkoły podstawowej Część ósma Wybrane programy wspomagające rozwój uczniów Czym tak naprawdę jest nadpobudliwość? Program wspomagający rozwój uczniów: „Słyszę ciszę” – uspokajanie i koncentracja Program rewalidacji dla ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną Program rewalidacji dla ucznia z obustronnym niedosłuchem Najważniejsze akty prawne dotyczące kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Bibliografia
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again